Andebu bibliotek har fått servicetorg

Andebu bibliotek har blitt til Andebu bibliotek og servicetorg. Dette har medført en dobling av åpningstiden fra 21,5 til 41,5 timer i uka.

Servicetorget skal ikke utføre interne oppgaver for kommunens virksomheter og ikke drive saksbehandling, men være et sted for henvendelser fra publikum. Ellers er rammene lite strikte, og det blir i stor grad opp til det kombinerte biblioteket og servicetorget å finne fram til hvordan oppgavene best kan løses.

Servicetorget er nå åpent fra 09:00 til 15:30 mandag til fredag. Bibliotekets brukere har dermed tilgang til lokalet også på mandager og fredager, da biblioteket fram til nå har vært stengt. Også de andre ukedagene er tilgjengeligheten utvidet i forhold til de gamle åpningstidene. Alt i alt er åpningstiden utvidet med 20 timer i uka, fra 21,5 til 41,5 timer. Biblioteket vil riktignok være ubemannet i 15,5 av dem, men brukerne vil kunne låne og levere bøker ved hjelp av en ny automat.

Servicetorget i Andebu er det første som åpner i nye Sandefjord kommune, men Stokke bibliotek følger sannsynligvis hakk i hæl. I Sandefjord legges ikke servicetorget til biblioteket, der vil servicetorget videreutvikles med nåværende plassering ved inngangen til rådhuset.

Enhetsleder Jørgen Hovde og seksjonsleder bibliotek Bjarne Sætre. Foto.
Jørgen Hovde, enhetsleder i Andebu bibliotek og Bjarne Sætre, seksjonsleder bibliotek i Sandefjord. Foto: Thomas Overvik
Translate »