Ruiner Tønsberg

Bibliotekbygget

Den første plankomité ble valgt i 1982 med representanter fra Tønsberg, Nøtterøy og Sem kommuner samt Vestfold fylkeskommune. Tønsbergs ordfører Erik Carlsen ble valgt til komiteens formann. Etter sammenslutningen mellom Tønsberg og Sem 1. januar 1988 ble det 12. januar 1988 valgt ny plankomite sammensatt av representanter fra Tønsberg og Nøtterøy kommuner, samt fylkeskommunen. I […]

Les mer om tjenesten
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Bibliotekets historie

Ideen om å opprette et bibliotek i Tønsberg er gammel. Allerede i 1871 brakte professor L.L. Daae spørsmålet på bane. I 1902 foreslo adjunkt Karl Schiørn å åpne Tønsberg arbeiderforening som folkebibliotek. Gjennomslag for slike planer ble det først i 1908 da juristen Anders Rørholt tok initiativ til en bibliotekkomité som kommunen senere godkjente. Arbeiderforeningen overførte da sin boksamling til det nye biblioteket, i alt ca 1700 bind. I tillegg kom diverse andre bokgaver. Ca 3000 kroner kostet det å etablere det nye biblioteket, som fikk lokaler i Øvre Langgt. 26. Første utlånsdag var 21. desember 1909.

Les mer om tjenesten

Bibliotekets styre

I perioden 2015-2019 har bibliotekstyret følgende sammensetning:
Leder Ragnar Fevang, Tønsberg, Ap. Nestleder Mette Hofsødegård, Nøtterøy, MDG. Anders Rønningen, Tønsberg, KrF. Vilde Røsok Bojang, Tønsberg, MDG. Vidar Ullenrød, Nøtterøy, H. Personalets representant Ingunn Haga.

Les mer om tjenesten

Kontaktinformasjon

Her finner du blant annet besøksadresse, fakturadresse og logo.

Les mer om tjenesten
Litteraturhusbiblioteklogo på glassvegg

Prosjekter

Pågående prosjekter   Morgendagens veileder (2017-2019) Samarbeid mellom Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Kongsberg bibliotek, Arendal bibliotek, Larvik bibliotek og HIOA og HSN . Vi vet i dag lite om hvordan referanse- og veiledningsarbeidet ved norske folkebibliotek kan møte brukernes behov, verken i dag eller i morgen. Mye tyder på at den digitale revolusjonen og den […]

Les mer om tjenesten

Strategiplan for skolebibliotek

I januar 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe hvis oppdrag var å lage en strategiplan for utvikling av skolebibliotekene og samarbeidet med folkebiblioteket. I gruppen sitter Håkon Follesø, rektor ved Eik skole, Steinar Strand Jensen, rektor ved Presterød ungdomsskole, Linda Nilsen, rektor ved Volden skole, Tone Eli Moseid, biblioteksjef i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og […]

Les mer om tjenesten
Profilklær foto

Årsmelding 2016

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er Vestfolds mest besøkte bibliotek. Antall arrangementer og besøkende på disse har stabilisert seg på et høyt nivå. Dette er resultatet av en bevisst satsing på arrangementer og målrettet markedsføring, og et fruktbart samarbeid med en lang rekke samarbeidspartnere. Les hele årsmeldingen for  2016

Les mer om tjenesten
Translate »